✆  85 742 30 30  •  605 900 902

Z życia
Mastermed

Strona główna > Aktualności > 2020

Aktualności 2020

E-skierowania

20 grudzień 2020

 

Od dnia 8 stycznia 2021 roku wchodzi w życie ustawowy obowiązek obsługi skierowań w postaci elektronicznej (e-skierowań).

 

Podczas wystawiania e-skierowania, należy zwrócić uwagę, czy wszystkie dane, które powinny się znaleźć na skierowaniu, faktycznie zostały na nim zawarte, tj.

 • rodzaj skierowania i miejsce realizacji, a zwłaszcza prawidłowy VIII kod resortowy,
 • kod dostępu,
 • dane pacjenta,
 • dane dotyczące podmiotu wystawiającego e-skierowanie,
 • rozpoznanie oraz informacje dodatkowe,
 • dane osoby wystawiającej e-skierowanie,
 • dane właściwe dla danego typu skierowania.

 

Pacjent, który zamierza skorzystać ze świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w Mastermed, powinien mieć wystawione e-skierowanie, które zawiera prawidłowy kod resortowy komórki, w której wykonane będzie to świadczenie - VIII część resortowych kodów identyfikacyjnych, i tak w przypadku:

 • skierowania na badania prenatalne, finansowane ze środków publicznych w ramach Programu Badań Prenatalnych (kod resortowy VIII - 7210, Pracownia USG)
 • skierowania na badania echokardiograficzne płodu, finansowane ze środków publicznych (kod resortowy VIII - 7210, Pracownia USG)
 • skierowania na badania genetyczne, finansowane ze środków publicznych (kod resortowy VIII - 7100, Medyczne Laboratorium Diagnostyczne)

 

Świadczenia medyczne wykonywane w Mastermed w ramach wizyt prywatnych to:

 • wizyty, badania z zakresu położnictwa i ginekologii (kod resortowy VIII - 1450, Poradnia Położniczo - Ginekologiczna - skierowanie nie jest wymagane)
 • konsultacje genetyczne (kod resortowy VIII - 1210, Poradnia Genetyczna)

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, e-skierowania wystawiane są na:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych,
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego finansowane ze środków publicznych,
 • badania medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne,
 • badania rezonansu magnetycznego finansowane ze środków publicznych,
 • badania tomografii komputerowej finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne;
 • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Informacja

26 październik 2020

Awaria linii telefonicznej

22 październik 2020

Informacja o uzyskaniu tytułu specjalisty neurologii.

09 lipiec 2020

Ważny komunikat dla pacjentów - aktualizacja z dnia 23.03.2020

23 marzec 2020
1 2

© 2014 MASTERMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO

do góry