✆  85 742 30 30  •  605 900 902

Mastermed
Jesteśmy dla Ciebie

Strona główna > O firmie > Polityka jakości

Polityka jakości

ZINTEGROWANA POLITYKA JAKOŚCI, ŚRODOWISKA, BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

„Satysfakcja Pacjenta Kluczem Sukcesu”

Jesteśmy Przekonani, iż sukces naszej Firmy zależy w głównej mierze od satysfakcji i zadowolenia naszych Pacjentów, dlatego szczególną uwagę zwracamy na, jakość świadczonych usług, profesjonalną obsługę Pacjenta, bezpieczeństwo informacji, a także na pomoc i doradztwo medyczne optymalne dla ich indywidualnych potrzeb.

W Naszych działaniach dążymy do:

1.   Świadczenia usług medycznych na najwyższym poziomie poprzez optymalne wykorzystanie środków, którymi dysponujemy, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo informacji, bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy oraz środowisko naturalne.

2.   Realizacji potrzeb naszych Pacjentów w zakresie profilaktyki, leczenia i diagnostyki z poszanowaniem ich praw i godności osobistej.

3.   Zapewnienia obsady personalnej o wysokim poziomie kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

4.   Podnoszenia poziomu satysfakcji Pacjentów.

5.   Spełniania obowiązujących wymagań prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

6.   Zapewnienia pracownikom jak najlepszych warunków pracy i podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym i chorobom zawodowym.

7.   Ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko lokalne we wszystkich obszarach działalności firmy, w których jest to możliwe.

8.   Rozwijania najlepszych praktyk w zakresie świadczonych usług z jednoczesnym przestrzeganiem zasad środowiskowych i BHP, ppoż oraz bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, PN-ISO/IEC 27001:2017-06.

 

Powyższe cele zamierzamy realizować poprzez:

 

1.   Doskonalenie metod diagnostycznych.

2.   Nadzorowanie stanu technicznego posiadanej aparatury medycznej, sprzętu medycznego i infrastruktury informatycznej, gwarantujących wiarygodność badań i bezpieczeństwo pracowników, a także zakup nowoczesnych, niezbędnych wyrobów medycznych oraz informatycznych.

3.   Przestrzeganie Praw Pacjenta zgodnie z obowiązującymi wymaganiami, uregulowanymi przepisami prawa.

4.   Zatrudnianie pracowników według ściśle określonych kryteriów.

5.   Systematyczne przeprowadzanie okresowej oceny pracowników, rozwijanie ich wiedzy, podnoszenie kwalifikacji, a także podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia jak największego ich zaangażowania i motywacji.

6.   Przeprowadzanie oceny poziomu satysfakcji Pacjentów i uwzględnianie wyników tej oceny w celu poprawy jakości świadczonych usług.

7.   Identyfikowanie nowych przepisów prawnych.

8.   Monitorowanie charakterystycznych procesów i czynności, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko oraz bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

9.   Zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz systemów, w których są one przetwarzane, jako jeden z kluczowych elementów jakości oferowanej Klientom oraz warunek ciągłego rozwoju Organizacji.

10.   Prawidłowe, zgodne z przepisami prawnymi i innymi wymaganiami gospodarowanie odpadami.

11.   Doskonalenie skuteczności wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Bezpieczeństwa Informacji

Zapewniamy niezbędne zasoby i środki do realizacji ustalonej strategii działania oraz zobowiązujemy się do stosowania i przestrzegania Polityki przy pełnym udziale wszystkich pracowników.

Właściciele Mastermed zapewniają, że treść powyższej Polityki została zakomunikowana wszystkim pracownikom, jest zrozumiała, wdrożona, publicznie dostępna i realizowana na wszystkich poziomach zarządzania, a także okresowo przeglądana i oceniana przez Kierownictwo dla zapewnienia jej aktualności i przydatności.


Wersja 4 z dnia 04.03.2019

© 2014 MASTERMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO

do góry