✆  85 742 30 30  •  605 900 902

Mastermed
Jesteśmy dla Ciebie

Strona główna > O firmie > Klauzula Informacyjna dla kontrahentów

Klauzula Informacyjna dla kontrahentów

V2 z dnia 01.03.2021

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska

         Spółka jawna z siedzibą ul. Mazowiecka 48 lok. U1 I P, 15-302 Białystok.

2)     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych odbywa się poprzez

         e-mail: inspektor.odo@mastermed.eu.

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) niezbędnym  do  wykonania  umowy lub  do  podjęcia działań przed zawarciem umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

b) prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji podatkowej oraz innych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

c) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest w naszym prawnie uzasadnionym interesie– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

e) komunikacji telefonicznej, mailowej oraz kontaktu korespondencyjnego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) podmioty lub organy uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) Narodowy Fundusz Zdrowia,

c) osoby upoważnione przez Administratora,

d) podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej działalności, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełniania obowiązków nałożonych prawem (w szczególności: dostawcy usług i systemów teleinformatycznych, dostawcy usług prawniczych i doradczych oraz księgowo-administracyjnych, dostawcy usług archiwizacyjnych, dostawcy usług kurierskich i pocztowych).

5)    Pani/pana dane osobowe przechowywane będą:

a) przez okres 6 lat od zakończenia obowiązywania umowy oraz / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,

b) przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej określony w przepisach prawa,

c) do momentu ustania przyczyn biznesowych, dla których dane są przetwarzane w uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora,

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody - posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7)    W przypadku, uznania, iż przetwarzanie przez Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska Spółka jawna danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8)    Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia i realizacji umowy.

9)    Pani/Pana dane nie będą profilowane.

© 2014 MASTERMED. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka cookies

Wykonanie: Onepix. | DRE STUDIO

do góry